Bring back our girls: Nigeriaanse schoolmeisjes al een jaar vermist

In de nacht van 14 op 15 april 2014 werden ruim 270 schoolmeisjes door Boko Haram ontvoerd uit hun hostel bij de openbare school van Chibok in de Nigeriaanse deelstaat Borno. Een paar meisjes wisten te ontsnappen, maar een jaar na de massaontvoering worden ruim 200 meisjes nog steeds vermist. De meeste van hen zijn tussen de twaalf en zeventien jaar.

bring-back-our-girlsPlan leeft intens mee met de families van de ontvoerde meisjes en doet opnieuw een dringende oproep om de meisjes per onmiddellijk te laten gaan. Er moet een einde komen aan de discriminatie, intimidatie en onderdrukking van meisjes die simpelweg hun recht claimen om naar school te gaan.

Scholen moeten veilig zijn

Scholen moeten veilige plekken zijn waar kinderen kunnen leren en in geborgenheid kunnen opgroeien. Het is een ernstige schending van internationale mensenrechtenverdragen om scholen en schoolmeisjes doelwit te maken van geweld. Aanvallen op scholen ontnemen kinderen het recht om te leren in een veilige omgeving en maken hen kwetsbaar voor ontvoering, gedwongen huwelijk en seksueel misbruik.

Tussen 2012 en 2015 hebben rebellengroepen in minstens 24 landen scholen gebruikt voor militaire doeleinden. Scholen worden ingericht als gevangenis, wapendepot of als barak voor gewapende troepen en zijn steeds vaker het doel van aanvallen door gewapende groepen. Ook worden op scholen leerlingen gerekruteerd voor een gewapend conflict.

Respecteer de rechten van kinderen

Plan dringt er bij alle partijen op aan om, juist ook in conflictgebieden, de rechten van kinderen te respecteren en kinderen te beschermen tegen pijn en geweld. Plan roept regeringen op internationale mensenrechtenverdragen te respecteren en zich in te spannen voor een cultuur van veiligheid en geweldloosheid in de onderwijssector. Kinderen mogen nooit partij zijn in een gewapend conflict. Alleen door kinderen te beschermen en hen de kans te geven zich te ontwikkelen kunnen we werken aan een betere toekomt voor iedereen.