Brazilië: kinderen in de hoofdrol bij de strijd tegen het zika-virus

Met de Olympische Spelen in aantocht draait in Brazilië de bestrijding van zika op volle toeren. Plan werkt samen met de Braziliaanse overheid en lokale autoriteiten om de verspreiding van het zika-virus een halt toe te roepen. Het gaat daarbij vooral om het bestrijden van de muggen die het virus verspreiden en de grootscheepse voorlichtingscampagnes die daarbij horen. In de afgelopen maanden spelen kinderen daarin een hoofdrol.

Kinderen in de hoofdrol bij bestrijding zikaIn Alicone organiseerde Plan workshops voor kinderen en hun ouders. Daar leerden zij om mogelijke muggenbroedplaatsen op te sporen en te vernietigen. Ze leerden ook hoe ze de symptomen van zika kunnen herkennen, hoe belangrijk het is om vuilnis meteen op te ruimen en om korte metten ta maken met plekken waar gemakkelijk poeltjes stilstaand water kunnen ontstaan, want daarin leggen muggen graag hun eitjes.

Broedplaatsen

Strijd tegen zika: dit doet Plan“Het is heel belangrijk om kinderen te betrekken bij de strijd tegen zika”, zegt Dariane Silva van Plan in Brazilië.“ Kinderen kunnen en moeten hun ouders helpen om alert te zijn op mogelijke broedplaatsen rond huizen en scholen.”

Cira Santos, moeder van zes kinderen, is blij met het initiatief: “Nu we het bij ons thuis met z’n allen doen, lukt het steeds beter om de muggen weg te houden. We moeten allemaal verantwoording nemen voor onze gezondheid.”

Spanborden en informatie-leaflets

Ook in een van de grootste scholen in São José de Ribamar organiseerde Plan workshops. Een groep kinderen trok de stad in met spanborden en informatie-leaflets over het zika-virus. Een jeugdtheatergezelschap voerde een toneelstuk op voor alle leerlingen, ouders en leerkrachten over de noodzaak om huizen, tuinen, erven en straten schoon te houden.

Zika

Het zika-virus wordt in verband gebracht met honderden baby’s die werden geboren met microcephaly, een te kleine schedel, nadat hun moeder tijdens de zwangerschap was besmet met het virus. Er is nog geen vaccin en geen medicatie tegen zika.