Bengalese kinderen waarschuwen op tijd voor dreigende orkaan

22 mei 2013

22 mei 2013

De kinderen van Barguna in Zuid-Bangladesh hebben levens gered. Toen Orkaan Mahasen zich vorige week in de regio aandiende, kwamen ze in actie en gingen van deur tot deur om mensen te waarschuwen. De kinderen kregen een training van Plan hoe ze zich zo goed mogelijk kunnen voorbereiden op een ramp en daardoor schade kunnen verminderen.

Het Bengalese deeldistrict Barguna ligt in aan de Baai van Bengalen en wordt doorkruist door drie rivieren. Dat maakt de bevolking erg kwetsbaar voor overstromingen en stormvloed. De enorme schade van orkaan Sidr in 2007 ligt iedereen nog vers in het geheugen. Sidr eiste 400 levens. Maar gelukkig is er in de tussenliggende jaren veel veranderd.

Waarschuwingscode 7
Toen de eerste waarschuwingen voor orkaan Mahasen werden uitgestuurd, gingen de kinderen van Barguna van deur tot deur om te waarschuwen dat er een orkaan in aantocht was. Dankzij de training van Plan wisten ze wat een waarschuwingscode 7 betekent: snelle evacuatie naar de shelters die inmiddels zijn gebouwd.

In tegenstelling tot de kinderen wisten heel veel mensen niet wat een code 7 betekent. Daardoor hadden ze geen zin om hun huis te verlaten. Stormen doet het in Barguna wel vaker. Maar de kinderen wisten de meeste van hen te overtuigen en hielpen bovendien om vee naar hoger gelegen terrein te brengen. Ook konden ze vertellen wat belangrijk is om mee te nemen naar de shelters.

Klap gekregen
Tegen de tijd dat Mahasen de Bengalese kust bereikte, had de orkaan gelukkig veel aan kracht verloren. Maar de schade is nog groot genoeg. Zes mensen kwamen om in de storm, de gewassen op de akkers hebben een flinke klap gekregen en meer dan 10.000 huizen in Barguna zijn flink beschadigd. Maar het had zoveel erger kunnen zijn als de kinderen niet in actie waren gekomen.

Plan steunt de getroffen families in Barguna.

Global Platform for Disaster Risk Reduction
De rol van kinderen in het beperken van de schade van een natuurramp is een van de onderwerpen die aan de orde komt in Genève, waar deze week de tweejaarlijkse bijeenkomst plaatsvindt van de Global Platform for Disaster Risk Reduction. Overheden, VN-organisaties, vertegenwoordigers van kwetsbare groepen en niet-gouvernementele organisaties komen daar samen. Ook Plan neemt deel aan de besprekingen. Een delegatie van kinderen uit Plan-communities bepleit de belangrijke rol van kinderen bij het opzetten van een effectief waarschuwingssysteem. De recente gebeurtenissen in Bangladesh bewijzen dat tijdige waarschuwing en evacuatie het verschil kan maken tussen omkomen of overleven. Plan pleit er dan ook voor beter naar kinderen te luisteren en de specifieke risico’s voor kinderen bij een ramp hoger op de agenda te zetten.

Inspireer je vrienden

Steun het werk van Plan! Sponsor een kind of steun onze meisjesprojecten!

Hoe kun jij helpen?

Steun onze meisjesprojecten

Lees meer over investeren in meisjes

Sponsor een kind

Voor 28,50 euro per maand

Geslacht
Leeftijd
Lees meer over het sponsoren van een kind