Artikel: Vrijwilliger in beeld

2 december 2013

Portret van Tom van Woerkom, regiocoördinator in Noord-Holland, vrijwilliger sinds augustus 2010, lid van de Raad van Toezicht sinds augustus 2012.

Hoe ben je vrijwilliger geworden?
Ik ben al heel wat jaren Plan-sponsor. Tot 2010 van een jongen, Waldemar, in Guatemala. Ik houd ook van reizen en dat organiseer ik dan bij voorkeur zelf op een avontuurlijke manier met mijn rugzak. Toen ik het plan had opgevat om naar Guatemala te gaan, leek het me leuk om Waldemar en zijn familie in zijn dorp op te zoeken. De steun van Plan voor dit bezoek was uitstekend. Het bezoek was werkelijk een feest, voor het dorp, maar ook voor mij. Ik spreek Spaans en heb niet alleen in Waldemar’s dorp, maar ook in de omgeving gezien en gehoord hoe enthousiast de mensen zijn over Plan. Toen ik vol met mooie verhalen en foto’s thuis kwam, vroeg Thijs de Boer (de Plan-medewerker die het contact heeft geregeld) of ik vrijwilliger wilde worden. Daarop heb ik ‘ja’ gezegd.

Wat doe je precies bij Plan Nederland?
Als regiocoördinator zorg ik ervoor dat de activiteiten van de vrijwilligers in Noord-Holland zo goed mogelijk verlopen. Dat plannen worden gemaakt en uitgevoerd, dat de vrijwilligersbezetting op orde is en dat we elkaar ook regelmatig zien. De activiteiten zijn evenementen die door Plan-Nederland worden geïnitieerd, maar ook activiteiten die we zelf opstarten, omdat ze goed passen bij de doelstellingen van Plan.

Hoeveel tijd ben je er wekelijks mee kwijt?
Dat varieert erg. Dat is ook afhankelijk van de beschikbaarheid van andere vrijwilligers om evenementen te trekken. In dat geval draai ik meestal wel mee, maar kan vaak volstaan met het coachen van de coördinerende vrijwilliger. Ik fungeer ook wel eens als achtervang op het moment dat een vrijwilliger plotseling uitvalt. Daarnaast kost het raadslidmaatschap van de Raad van Toezicht ook de nodige tijd. De laatste anderhalf jaar zijn extra intensief geweest, omdat we het vrijwilligersbeleid hebben verbeterd om in te kunnen spelen op de wensen en verwachtingen van vrijwilligers. Ik schat mijn tijdbesteding op 1 – 3 dagdelen per week.

Waar haal je voldoening uit?
Ik houd ervan om zaken te organiseren en te verbeteren. Bij Plan Nederland heb ik de gelegenheid om invloed uit te oefenen op het beleid en de gang van zaken. Als dat dan leidt tot een verbetering geeft dat mij veel voldoening

Wat wil je graag bereiken?
Ik vind dat Plan heel goede dingen doet in ontwikkelingslanden en dat het de moeite loont om hier geld en tijd in te stoppen. Tegelijk vind ik het erg jammer dat Plan zo weinig bekend is bij het Nederlandse publiek, behalve als je de naam Foster Parents Plan noemt, waarna gezichten opklaren van herkenning. Helaas zie je dan weer gezichten bedenkelijk kijken met de opmerking: “Oh, daar was toch wat mee…?” Die smet op het imago is uit de oude doos en onterecht. Ik wil er als vrijwilliger alles aan doen om dat te verbeteren.

Inspireer je vrienden

Steun het werk van Plan! Sponsor een kind of steun onze meisjesprojecten!

Hoe kun jij helpen?

Steun onze meisjesprojecten

Lees meer over investeren in meisjes

Sponsor een kind

Voor 28,50 euro per maand

Geslacht
Leeftijd
Lees meer over het sponsoren van een kind