Aanslag op school in Pakistan

16 december 2014

Plan is geschokt door de aanslag van de Taliban op een school in Noordwest-Pakistan. Volgens de eerste berichten zijn daarbij 126 doden gevallen, van wie vooral kinderen.

Het is een groot onrecht dat een school en de kinderen die daar onderwijs krijgen het doelwit zijn van grof geweld. Scholen moeten plekken zijn waar kinderen in veiligheid kunnen leren en spelen.

Aanslagen als deze tonen aan dat het simpele recht op onderwijs kinderen en leerkrachten in een aantal regio’s in de wereld nog altijd blootstellen aan groot gevaar. Als kindgerichte ontwikkelingsorganisatie is Plan ervan overtuigd dat ieder kind de kans moet krijgen naar school te gaan en het recht heeft op een goede opleiding, zonder angst voor misbruik en geweld.

Plan in Pakistan

Plan werkt sinds 1997 in Pakistan en steunt 1,6 miljoen kinderen en hun familie in 4.945 communities met onderwijs, gezondheidszorg, inkomensverbetering, goede voeding, veilig drinkwater, betere hygiëne en sanitaire voorzieningen en bescherming.

 

Inspireer je vrienden

Geef meisjes een toekomst

Geef meisjes een toekomst

Lees meer over investeren in meisjes