Schaatsen en Zwemmen voor Water 2011

Ruim 30.000 leerlingen van 300 scholen gingen in november 2011 de ijsbaan op en het zwembad in om te schaatsen en te zwemmen voor veilig drinkwater en betere hygiëne in het grote, droge, West-Afrikaanse Mali. De totale opbrengst tot nu toe is € 568.132,-.

Deze opbrengst wordt gebruikt voor een groot project in Mali voor veilig drinkwater, sanitaire voorzieningen, latrines (soort wc’s) en betere hygiëne. Plan voert het project uit in 50 dorpen en op 40 scholen in de regio Kati. Het project loopt van april 2012 tot december 2015. In totaal profiteren 142.461 mensen hiervan.

Stand van zaken van het project in Mali

Door de onlusten in Mali en de vluchtelingencrisis die daarvan het gevolg is, kwam het project tijdelijk stil te liggen. Inmiddels zijn de werkzaamheden weer hervat. De resultaten tot nu toe:

  • De dorpen en scholen zijn geselecteerd en de lokale situatie is in kaart gebracht.
  • Met trainingen en voorlichtingssessies zijn alle betrokkenen bewust gemaakt van het probleem.
  • Met de scholen en de inwoners van de betrokken dorpen zijn de behoeften vastgesteld en is een plan opgesteld.
  • Op basis van onderzoek is vastgesteld waar de waterpompen worden aangelegd; er zijn 30 geschikte plekken aangewezen.
  • 65 mensen zijn getraind in Community Led Total Sanitation, een methode die de hele gemeenschap betrekt bij betere hygiëne en sanitaire voorzieningen.
  • De eerste stappen zijn gezet om latrines te gaan bouwen in de deelnemende scholen.
  • Op alle scholen is een WASH-club opgericht (Water, Sanitation & Hygiene). De clubleden hebben een training gekregen in WASH en kunnen nu zelf als trainer aan de slag.

 

 

 

Inspireer je vrienden

Steun het werk van Plan! Sponsor een kind of steun onze meisjesprojecten!

Hoe kun jij helpen?

Steun onze meisjesprojecten

Lees meer over investeren in meisjes

Sponsor een kind

Voor 25 euro per maand

Geslacht
Leeftijd
Lees meer over het sponsoren van een kind