Plan Nederland gebruikt cookies om je een optimale gebruikerservaring te kunnen bieden. Door gebruik te blijven maken van deze website stem je hiermee in. Lees meer over ons cookiebeleid.

‘Hear our Voices’: over onrecht en de dreiging van seksueel geweld

In het Plan-onderzoeksrapport ‘Hear our Voices’ vertellen jongeren – vooral meisjes – over het onrecht en de dreiging van seksueel geweld waarmee zij elke dag te maken krijgen.

Het onderzoek, waaraan Plan twee jaar Nashreen uit Pakistanwerkte, is een van de omvangrijkste studies naar de rechten van adolescente meisjes ooit uitgevoerd. Plan sprak met 7.000 jongens en meisjes van 12 tot 16 jaar uit 11 landen, verdeeld over de 4 continenten. De onderzoeksresultaten laten zien dat duizenden meisjes in hun ontwikkeling worden beperkt door vooroordelen, discriminatie, geweld en seksueel misbruik.

Meisjes aan het woord

Het onderzoek brengt de werkelijke barrières aan het licht waar meisjes wereldwijd tegenaan lopen. We horen voor het eerst van de meisjes zélf hoe hun kansen op ontplooiing vaak al vanaf heel jonge leeftijd worden beperkt: ze worden als kind belast met het huishouden en kunnen daardoor niet naar school; ze moeten als tiener trouwen en kinderen krijgen en ze lopen constant het gevaar om slachtoffer te worden van geweld en seksueel misbruik. Het zijn obstakels die zij iedere dag opnieuw het hoofd moeten bieden.

Geweld

Schoolmeisjes in Zimbabwe.Geweld tegen meisjes blijkt schrikbarend normatief te zijn; meisjes verwachten slachtoffer van geweld te worden en ook de mate van het geweld waarmee ze te maken krijgen, ervaren ze als normaal. Veel meisjes met wie Plan sprak, vertelden dat ze zich eigenlijk nooit beschermd voelen: niet thuis, niet in hun gemeenschap en niet op school. “Thuis worden we soms seksueel misbruikt door familieleden, die we niet kunnen aangeven omdat ze onze verzorgers zijn”,zegt Japera (15) uit Zimbabwe. Veel meisjes zijn slachtoffer van seksuele intimidatie, verkrachting, seksuele en economische uitbuiting of gedwongen huwelijken, met alle gevolgen van dien.

Zich durven uitspreken

Uit het onderzoek komt naar voren dat meisjes zelden gehoor vinden voor hun problemen. Meisjes over de hele wereld geven aan dat ze zich niet durven uitspreken omdat ze denken dat ze dat recht niet hebben. Veel meisjes zijn zich hoe dan ook niet bewust dat ze rechten hebben. Meer dan de helft van de ondervraagde meisjes zei zelden tot nooit haar mening te geven in het bijzijn van een jongen of een man. “Vrouwen zijn dienaars van mannen, hun problemen doen er niet echt toe” zegt Mardea uit Kameroen.

Ook positief nieuws

Scholiere in Benin.Toch is er ook goed nieuws. Uit het onderzoek blijkt dat meer dan de helft van de meisjes uit het onderzoek 9 jaar onderwijs krijgt. Het volgen van basis-, en voortgezet onderwijs is een belangrijke voorwaarde voor de ontwikkeling en toekomstkansen van meisjes en daarmee een van Plan’s belangrijkste doelstellingen. Het betekent overigens ook dat nog steeds bijna de helft van de onderzochte meisjes die 9 jaar onderwijs niet krijgt. Er is dus nog veel te doen, maar er zijn ook al resultaten geboekt. Het lijkt steeds een beetje beter te gaan met meisjes, zij het heel erg langzaam. Veel meisjes kunnen inmiddels niet alleen dromen van een schooldiploma, maar dat ook halen en het hebben daardoor betere toekomstkansen. Een toekomst die zij zelf kunnen kiezen en die niet per definitie beperkt is tot die van echtgenote en moeder. Meisjes werken er elke dag keihard aan om hun situatie te veranderen, om hun leven te verbeteren en om een zelfgekozen toekomst te creëren. Ze wiillen veiligheid, onderwijs en de kans om te groeien. In Hear Our Voices vertellen meisjes ons hoe wij ze daarbij kunnen ondersteunen.

Wapen in de strijd voor gelijke rechten en kansen van meisjes

De bevindingen in het onderzoek zijn niet nieuw, maar nu zoveel meisjes zich hebben uitgesproken, kan de omvang van de schending van hun rechten niet langer worden genegeerd. Het onderzoek brengt de dagelijkse realiteit van duizenden meisjes tot leven en maakt duidelijk dat de situatie van meisjes pas echt kan verbeteren als zij in de samenleving dezelfde waardering en dezelfde rechten krijgen als jongens. Plan zorgt ervoor dat de resultaten uit het onderzoek worden gebruikt in de eigen programma’s en in het werk van andere organisaties die zich inzetten voor gelijke rechten en kansen voor meisjes. Met de resultaten van dit nieuwe onderzoek hebben pleitbezorgers van gendergelijkheid nieuwe argumenten in handen om beleidsmakers aan te sporen tot actie om de situatie van de meisjes te verbeteren.

Nederlands onderzoek

Plan Nederland liet hetzelfde onderzoek ook onder Nederlandse jongeren uitvoeren. Onderzoeksbureau Qurius vroeg bijna 800 jongeren, het merendeel meisjes, naar hun mening over gelijke kansen en rechten voor meisjes en jongens gelijke kansen en rechten. Ook in dit onderzoek was de mate waarin meisjes hun mening kunnen uiten, gestimuleerd worden in hun ambities en kunnen participeren een belangrijk aandachtspunt. Gelukkig blijkt uit dit onderzoek dat Nederlandse jongens en meisjes over het algemeen als gelijkwaardig worden beschouwd en behandeld, thuis en op school. Meisjes voelen zich zelfs iets zelfverzekerder op school dan jongens en nemen iets vaker een leiderschapsrol. Maar meisjes krijgen nog steeds meer klusjes in het huishouden toebedeeld en maar liefst 48 % van de meisjes is bang om ‘ s avonds of ‘s nachts over straat te gaan. Maarliefst 10% van de ondervraagde meisjes antwoordde dat ze, als ze opnieuw geboren zouden worden, liever als een jongen ter wereld zouden komen. Als pluspunten van een jongen zijn, noemden de meiden onder andere: “Alles veel gemakkelijker hebben.”, “Meer vrijheid”, “Je mag meer”, “Dat je sterker bent. En brutaler.”, “Dat je veiliger bent op straat.”, en “Geen druk om mooi en slank te zijn.”

Geef meisjes een toekomst

De wereld heeft vrouwen nodig. Krachtige vrouwen. Moeders, leiders, leraressen. Vrouwen die een voorbeeld zijn. Vrouwen die hun dromen volgen. Vrouwen die de wereld veranderen. Al die vrouwen hebben één ding gemeen: ze waren allemaal een meisje. Een meisje dat onderwijs en bescherming nodig heeft, zodat ze later een verschil kan maken. Dat is waar Plan iedere dag aan werkt. Geef meisjes een toekomst.

Meer weten?

Bekijk hier de samenvatting of het volledige onderzoek Hear Our Voices.

Om de privacy van de jongeren in het onderzoek te waarborgen, is gebruik gemaakt van gefingeerde namen en foto’s. De jongeren in de foto’s zijn afkomstig uit de beschreven landen, maar maakten geen deel uit van het onderzoek.

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.