Dringend voedsel nodig in Ethiopië

header-ethiopieEthiopië is getroffen door de ergste droogte in 30 jaar. Meer dan 10 miljoen mensen hebben dringend voedsel nodig. Vooral vrouwen en kinderen zijn kwetsbaar.

Een stille ramp voltrekt zich in Ethiopië

Naar schatting lopen zo’n 400.000 kinderen het risico ernstig ondervoed te raken als ze niet snel te eten krijgen. Kinderen gaan niet meer naar school; op een lege maag kun je niet leren. Voor boeren mislukt niet alleen de oogst, ook hun vee overleeft deze extreme droogte niet. De impact van El Niño is enorm.

Wat doet Plan?

  • Plan zorgt – in samenwerking met de Ethiopische overheid – voor voedselhulp voor ruim 50.000 kwetsbare mensen, waaronder ondervoede kinderen onder vijf jaar, zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven.
  • Plan distribueert voedselpakketten en zaden.
  • Aan ouders, zwangere vrouwen en gezondheidswerkers wordt gezondheidsvoorlichting gegeven over de zorg voor ondervoede kinderen.

Help de vrouwen en kinderen in Ethiopië!

Iedere bijdrage welkom. Dit kan met een eenmalige donatie via het formulier op deze pagina of op IBAN NL11 RABO 0393 5867 66, onder vermelding van Noodhulp Ethiopië.

Inspireer je vrienden

De nadruk van Plan’s werk ligt op duurzame ontwikkeling, maar Plan heeft in de loop der jaren ook grote expertise opgebouwd in kindgerichte noodhulp.

Draag bij!

Doneer aan het Noodfonds van Plan

Jouw bijdrage is hard nodig!

Als een natuurramp of geweldsconflict een van de gebieden treft waar Plan werkt, biedt Plan noodhulp en bescherming en draagt bij aan de wederopbouw.

Jouw bijdrage is hard nodig!