Actievoorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie ‘Designer jasje’ (de ‘Actie’). Met deelname aan de actie, accepteer je deze voorwaarden. De actie wordt georganiseerd door Plan Nederland in samenwerking met Marie Claire, een onderdeel van Sanoma.

Artikel 1 – Actie

  • De Actie start op 14-01-2015 en loopt gedurende 4 weken en eindigt op 12-02-2015
  • Deelnemers aan de actie maken kans op een designer spijkerjas door mee te doen aan de Actie op plannederland.nl/marieclaire
  • Om kans te maken op prijzen kan een deelnemer uiterlijk tot 11-02-2015 met de actie meedoen. De actie zal tot 11-02-2015 online staan.

1.4 Deelnemers kunnen zo vaak meedoen als ze willen. Winnaars worden willekeurig gekozen. Per deelnemer kan maar 1 prijs worden gewonnen.
1.5 Deelnemers doen mee met de actie door een donatie van minimaal €5 te doen aan Plan Nederland.

Artikel 2 – Prijzen

2.1 Elke deelnemer die meedoet met de Actie maakt kans op de prijzen. Prijswinnaars worden willekeurig geselecteerd uit de inzendingen. De prijs bestaat uit een designer spijkerjasje.
2.2 In totaal worden er 7 jasjes weggegeven.
2.3 De prijzen zijn niet inwisselbaar voor contanten of andere prijzen, dan wel andere diensten/producten van Plan Nederland of Marie Claire

Artikel 3 – Wie kan er deelnemen

3.1 Iedereen die in Nederland woonachtig is, kan deelnemen aan de campagne.
3.2 Deelnemers onder de 16 jaar moeten eerst goedkeuring van hun ouder(s) / wettelijk vertegenwoordiger(s) vragen voordat ze aan de Actie mee kunnen doen.
3.3 Het personeel van Plan Nederland en andere betrokken partijen zoals het personeel van Sanoma kunnen wel deelnemen aan deze Actie maar maken geen kans op prijzen.

Artikel 4 – Kennisgeving van de uitslag

4.1 De winnaars van de Actie worden uiterlijk 20-02-2015 per email op de hoogte gesteld.

Artikel 5 – Algemene bepalingen

5.1 Over de uitslag van deze Actie kan niet worden gecorrespondeerd.
5.2 Plan Nederland, Sanoma en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor alle uit deze Actie voortvloeiende handelingen.
5.3 Plan Nederland behoudt zich het recht om deze voorwaarden tussentijds te wijzigen en/of de actie vervroegd te beëindigen in welke gevallen er geen aanspraak op enige (schade)vergoeding kan worden gemaakt.
5.4 Van alle deelnemers worden de gegevens geregistreerd. Deze gegevens zullen uitsluitend en volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens voor deze Actie worden gebruikt om de winnaar(s) bekend te maken en zullen niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden. Na afloop van de actieperiode (1.1) worden de gegevens binnen 2 maanden vernietigd door Plan Nederland. (Behalve als je je hebt ingeschreven voor de nieuwsbrief)
5.5 Eventuele vragen, klachten en of opmerkingen rond deze Actie kunnen per email gesteld worden via info@plannederland.nl t.a.v. ‘Designer jasjes Marie Claire’ of op Facebook www.Facebook.com/PlanNederland en www.facebook.com/marieclairenetherlands
5.6 Op de actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actievoorwaarden of de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank Amsterdam.